s_oferta
OFERTA2019-02-04T12:24:39+00:00

OFERTA

• Doradztwo i nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej
• Szeroko pojęte szkolenia ppoż prowadzone przez nasz Ośrodek Szkoleń Zawodowych
• serwis ppoż i wyposażenie obiektów w niezbędne środki bezpieczeństwa
• sklep-hurtownię ze sprzętem ppoż
• pracę na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń.


 

 

 

W ramach stałej współpracy realizujemy następujące zadania:

 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • bieżące kontrole warunków ppoż w zakładzie pracy
 • Informowanie pracodawcy o stwierdzonych niezgodnościach
 • Raportowanie wykonane czynności
 • Opracowanie stosownych protokołów
 • okresowe analizy stanu PPOŻ
 • proponujemy praktyczne rozwiązania w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
 • uczestniczymy w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych
 • bierzemy czynny udział w ustalaniu okoliczności zdarzeń pożarowych
 • współpracujemy z organami nadzoru, Państwową Strażą Pożarną.

Dodatkowo dla Firm współpracujących, oferujemy nieograniczony dostęp do panelu klienta w serwisie www oraz pomoc w założeniu i obsłudze konta.

Panel klienta

 

W ramach jednorazowych zleceń proponujemy:

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Ocenę zgodności obiektów budowlanych spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpozarowej
 • Analizy stanu ppoż w zakładzie pracy
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Analizę możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej
 • Zabezpieczenie stacji paliw płynnych
 • Dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem
 • Opracowanie procedur prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
 • Opracowania graficzne planów ewakuacji obiektów
 • Aktualizację instrukcji pożarowych
 • Praktyczne szkolenia z użyciem sprzętu PPOŻ
 • Szkolenia zakładowych zespołów ratowniczych i osób wyznaczonych do działań PPOŻ
 • Organizację i koordynację praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji – próbna ewakuacja