s_serwis
SERWIS2019-02-04T12:24:39+00:00

Wyposażamy i przygotowujemy obiekty budowalne przed wydaniem decyzji zezwalającej na ich użytkowanie
Dokonujemy przeglądów okresowych i napraw sprzętu ppoż: gaśnic, hydrantów
Przeprowadzamy próby ciśnieniowe węży hydrantowych
Przygotowujemy zbiorniki ciśnieniowe gaśnic do badań UDT
Wyznaczamy drogi, przejścia ewakuacyjne, miejsca zbiórki do ewakuacji
Oznaczamy miejsca usytuowania sprzętu ppoż
Napełniamy zbiorniki CO2
Projektujemy, drukujemy i montujemy wszelkiego rodzaju tablice informacyjne i oznaczenia bezpieczeństwa w dowolnych rozmiarach i na szerokiej gamie materiałów
Wykonujemy zdjęcia lotnicze do celów ppoż

Masz pytania?
Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub najchętniej osobiście w siedzibie naszej firmy.

Formularz zgłoszeniowy