START2019-02-04T12:23:08+00:00

Bezpieczeństwo zawsze jest kosztem.

Jego poprawa – inwestycją, w której chcemy uczestniczyc.

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność z stan bezpieczeństwa, ma w obowiązku zapewnić ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy.

Wychodząc naprzeciw wielu stawianym przed Państwem obowiązkom proponujemy:

•    Doradztwo i nadzór nad warunkami pracy w ramach służby BHP
•    Szeroko pojęte szkolenia BHP prowadzone przez nasz Ośrodek Szkoleń Zawodowych
•    serwis BHP i wyposażenie obiektów w niezbędne środki bezpieczeństwa
•    sklep-hurtownię ze sprzętem ochronnym i artykułami BHP
•    pracę na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń.